Aanbod therapie

Gestalttherapie spreekt het vermogen aan jezelf te ontdekken, te ontwikkelen en te helen

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie, waarin het vermogen van mensen zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te helen wordt aangesproken.
De therapie gaat ervan uit dat psychische klachten voortkomen door verstoringen van het contact met je omgeving die de persoonlijke groei verhinderen. Hierbij is bepalend het contact wat je ervaart met jezelf, evanals de wisselwerking waarop je bent verbonden met je omgeving. Gestalttherapie is erop gericht je denken, voelen en handelen in balans te brengen en het contact met je omgeving te verbeteren.

 

Groepstherapie

Groepstherapie is een krachtige therapievorm waar je samen met andere werkt aan je eigen problemen. Je deelt je ervaring en beleving met mensen die in een soortgelijke situatie verkeren.
Door tijdens de bijeenkomsten je gevoelens te delen en te onderzoeken, kom je in verbinding met de dynamiek en de kracht van de groep.

Daarnaast geeft de positie die je inneemt in de groep vaak ook een goed beeld van de positie die je inneemt in je eigen omgeving. Je bewust worden van de plek die je inneemt in de groep, de manier waarop je contact maakt in de groep en wat er gebeurt tijdens deze wisselwerking is erg leerzaam. Deze ervaringen helpen je om veranderingen aan te brengen in je eigen systeem.

  • Groepstherapie in Amsterdam, klik hier